Soovime teid teavitada olulisest turvaintsidendist, mis mõjutab meie ettevõtet ja meie väärtustatud kliente. Hiljuti avastasime, et AS Mako e-posti süsteemi on toimunud volitamata juurdepääs. Esialgse analüüsi põhjal on olemas võimalus, et mõningad meie lepinguliste klientide andmed võivad olla lekkinud. Tahame …

Teadaanne Loe lähemalt »

Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõtte AS MAKO hinnakiri muutub 1. jaanuarist 2024. Viimase nelja aasta jooksul ei ole vee- ja kanalisatsiooni teenuste hindu tõstetud, kuigi ühise veevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava nägi ette iga-aastast hinnatõusu. Muudatused teenuste hinnakirjas on seotud vajadusega tagada …

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hinnad muutuvad uuest aastast Loe lähemalt »

Libatse küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis –ehitustööde lepingu allkirjastasid Vändras, Põhja-Pärnumaa valla Vändra halduskeskuses, AS Mako juhatuse liige Garri Suuk ja OÜ Vändra MP juhatuse liige Tiit Kangert. Rekonstrueeritakse ja rajatakse 1,7 km vee- ja 2,7 km kanalisatsioonitorustikke ning …

02. novembril sõlmis Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõte AS Mako kaks hankelepingut Loe lähemalt »

Konkurentsiamet kooskõlastas 21.04.2020 nr 9-3/2020-004 otsusega Põhja-Pärnumaa vallas, AS Mako tegevuspiirkondades, ühtse ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna. Uueks hinnaks alates 01. juulist 2020 aastast on tasu võetud vee eest 1,08 EUR/m3, millele lisandub käibemaks ja tasu reovee ärajuhtimise ja …

Ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna muudatus Loe lähemalt »

Projekteerimis-ehitustööde FIDIC leping sõlmiti AS MAKO ja AS TERRAT vahel 29.11.2019 a. Projekti piirkondadeks on lisaks Vändra alevile Rätsepa ja Kalmaru külad. Rekonstrueeritakse ja rajatakse 3 km vee- ja 5,2 km kanalisatsioonitorustikke ning paigaldatakse 3 uut reoveepumplat. Projekt on Vändra …

Algasid Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd Loe lähemalt »

Pärnjõe küla veetöötlusjaama ning ÜVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise leping sõlmiti aktsiaseltsiga Terrat. Projekti raames rekonstrueeritakse üks pumpla ja üks veetöötlusjaam. Rekonstrueeritakse 2,5 km vee ja 2,1 km kanalisatsiooni torustikke. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 645 079,86 eurot. Suurejõe küla …

12. juunil sõlmis AS Mako Põhja-Pärnumaa valla volikogu saalis neli hankelepingut Loe lähemalt »