Keskkonnaprogrammist kaasrahastatud veemajanduse projektid 2019-2020

Projekt nr 15480 “Vihtra küla ÜVK torustike rekonstrueerimine”.

Kokku projekt nr 15480 maksumus 515 658 eurot. KIK finantseering 408 274 eurot. Mako AS omaosalus 107 384 eurot.

Projekt nr 15488 “Suurejõe küla ÜVK torustike rekonstrueerimine ja laiendamine”.

Kokku projekt nr 15488 maksumus 602 794 eurot. KIK finantseering 268 311 eurot. Mako AS omaosalus 334 483 eurot.

Projekt nr 15500 “Pärnjõe küla veetöötlusjaama ning ÜVK torustike rekonstrueerimine ja laiendamine”.

Kokku projekt nr 15500 maksumus 645 080 eurot. KIK finantseering 360 379 eurot. Mako AS omaosalus 284 701 eurot.