Kontakt

AS Mako on 100% valla omanduses olev äriühing, mille põhiülesanne on veevarustuse ja heitvee kanaliseerimise teenuse pakkumine.

Reg kood: 10296177
E-post: mako@pparnumaa.ee

Juhataja – telefon 527 5028, e-post mako@pparnumaa.ee
Raamatupidamine – telefon 5982 4303, e-post mako.arved@pparnumaa.ee