ÜVK projektid

Avaldus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlemiseks (doc, odt)

Digitaalselt allkirjastamisel palun kirjutage allkirja lahtrisse /allkirjastatud digitaalselt/.