02. novembril sõlmis Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõte AS Mako kaks hankelepingut

Libatse küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekteerimis –ehitustööde lepingu allkirjastasid Vändras, Põhja-Pärnumaa valla Vändra halduskeskuses, AS Mako juhatuse liige Garri Suuk ja OÜ Vändra MP juhatuse liige Tiit Kangert.

Rekonstrueeritakse ja rajatakse 1,7 km vee- ja 2,7 km kanalisatsioonitorustikke ning paigaldatakse 2 uut reoveepumplat. Uuendatakse kõik seni rekonstrueerimata olnud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning liitumispunktid. Projekti käigus lahendatakse sademevee ärajuhtimise küsimus. Inseneri ja omanikujärelvalve teenuse osutamise leping sõlmiti AS Mako ja AS Infragate vahel. AS Infragate poolt allkirjastas lepingu juhatuse liige Jüri Ligi. Projektijuhtimist teostab OÜ Europolis.

  • Veemajandusprojekti ehitusmaksumus on 699 177 eurot.
  • Sihtasutus KIK toetab projekti 280 891 euroga.
  • Ehitustööde täitmistähtaeg on 9 kuud.

2020 aastal on Põhja-Pärnumaa vallas valminud 4 veemajandusprojekti – Vihtra , Suurejõe ja Pärnjõe külas ning Vändra alevis. Projektide kogumaksumuseks oli 3,2 milj. eurot.

Lähem informatsioon:
Garri Suuk
AS Mako juhatuse liige
Tel. 5275028