Ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna muudatus

Konkurentsiamet kooskõlastas 21.04.2020 nr 9-3/2020-004 otsusega Põhja-Pärnumaa vallas, AS Mako tegevuspiirkondades, ühtse ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni teenuse hinna. Uueks hinnaks alates 01. juulist 2020 aastast on tasu võetud vee eest 1,08 EUR/m3, millele lisandub käibemaks ja tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,92 EUR/m3, millele lisandub käibemaks.

Sellega seonduvalt tõuseb hind Vändra alevi ÜVK teenuspiirkonnas teiste AS Mako ÜVK teenuspiirkondades juba kehtiva ÜVK-teenushinnaga samale tasemele ja edaspidi kehtib ühtne hind üle kõigi AS Mako ÜV -teenuspiirkondade.