Algasid Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd

Projekteerimis-ehitustööde FIDIC leping sõlmiti AS MAKO ja AS TERRAT vahel 29.11.2019 a.

Projekti piirkondadeks on lisaks Vändra alevile Rätsepa ja Kalmaru külad.

Rekonstrueeritakse ja rajatakse 3 km vee- ja 5,2 km kanalisatsioonitorustikke ning paigaldatakse 3 uut reoveepumplat.

Projekt on Vändra piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengule väga oluline, kuna Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti raames antakse liitumisvõimalus veevarustusega 39-le inimesele ning kanalisatsiooniga 9-le inimesele. Samuti uuendatakse kõik seni rekonstrueerimata olnud vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti kogumaksumus on 1 517 985 eurot.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Ühtekuuluvusfondist projekti 1 290 287,25 euroga. Põhja-Pärnumaa vald rahastab projekti summas 50 000 eurot ja AS Mako summas 179 698 eurot.

Inseneri ja omanikujärelvalve teenust osutab ESTPIL OÜ .

Projekti juhib AS Mako.

Projekteerimis ja –ehitustööde algus on 03.dets 2019. Täitmistähtaeg on 12 kuud.