12. juunil sõlmis AS Mako Põhja-Pärnumaa valla volikogu saalis neli hankelepingut

Pärnjõe küla veetöötlusjaama ning ÜVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise leping sõlmiti aktsiaseltsiga Terrat. Projekti raames rekonstrueeritakse üks pumpla ja üks veetöötlusjaam. Rekonstrueeritakse 2,5 km vee ja 2,1 km kanalisatsiooni torustikke. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 645 079,86 eurot.

Suurejõe küla I etapi ja II etapi ÜVK torustike rekonstrueerimise ja laiendamise lepingud sõlmiti osaühinguga SanTeh Ehitus. Projektide raames rekonstrueeritakse 2,5 km vee ja 2,6 km kanalisatsiooni torustikke. Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 602 794,21 eurot .

Vihtra küla ÜVK torustike projekteerimise –ja ehitustööde leping sõlmiti osaühinguga Wesico Infra . Projekti raames rekonstrueeritakse 2 reoveepumplat ning 2,7 km vee –ja 2,6 km kanalisatsiooni torustikke . Hanke tulemusena kujunes ehitustööde maksumuseks 515 659,16 eurot.

Veemajandusprogrammide lõppeesmärgiks on tagada nõuetele vastav joogivesi ja olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine kehtivatele nõuetele ning tagada süsteemide töökindlus. Projektide elluviimise raames saavad uued ÜVK liitumise võimalused 45 inimest.

Projekti juhib aktsiaselts Infragate. Omaniku järelvalvet teostab osaühing Watercom.

Kolme projekti ehitustööde maksumuseks kujunes kokku 1 763 533,34 eurot. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasfinantseerijana toetab Keskkonnaprojektist ehitustöid 1 036 964,31 euroga. Omafinantseeringu summas 726 569,03 katab Põhja-Pärnumaa vallavalitsus.

Kavakohaselt kestavad Suurejõe ja Pärnjõe külas ehitustööd kuni kuus kuud, Vihtra küla projekteerimis -ehitustööd kuni 16 kuud .